О новом музеју

НАША ВИЗИЈА: Народни музеј Кикинда је најбољи и најмодернији мали градски музеј у региону.

Концепт нове сталне поставке Народног музеја Кикинда развијан је годину дана.

Жеља аутора концепта је да се уз нову сталну поставку музеј отвори ка најширој публици, као и да се са разноврсним, модерним, мултимедијалним и атрактивно дизајнираним садржајима музеј позиционира на културној и туристичкој мапи региона.

Основни циљ нове поставке је да утемељи трансформацију Народног музеја Кикинда у динамичну институцију едукације, забаве, изазова и инспирације.

Концепт нове сталне поставке подељен је на два дела: најзначајнији елементи идентитета Кикинде у просторијама на спрату и хронолошки преглед развоја града у приземљу зграде.

Поставка на спрату приказаће 6 најзначајнијих елемента идентитета Кикинде. То су изложбе о мамуту, глини, житу, Ливници и Опелу, колонизацији - такозваној "осмој офанзиви" и железници.

Основни концепт сталне поставке у приземљу је хронолошко приказивање историје града и представљање урбанистичког развоја и нематеријалног наслеђа.

Народни музеј Кикинда је на основу концепта расписао општи јавни анонимни конкурс за израду идејног решења нове сталне поставке и пратећих садржаја.

Аутори првонаграђеног рада су архитекте из Београда: Катарина Самарџија, Никола Самарџија и Милан Шпањевић.

На основу идејног решења првонаграђеног рада у изради је главни пројекат реконструкције и доградње Народног музеја Кикинда.

Погледајте нацрт новог музеја