О музеју :: Курија

Курија (по латинској речи curia - судница, већница) је једна од најстаријих и најпознатијих зграда у Кикинди. Реч је о једноспратној каснобарокној грађевини кроз чије се просторе некада преламала политичка и управна, а данас културна историја Кикинде и региона.
Потреба да се изгради магистратска зграда за смештај диштриктских органа власти и затвореника постојала је још 1790. године. Међутим, градња је започела тек 1836. и завршена 1839. године. До 1876. године Курија је била седиште Великокикиндског диштрикта, а касније Краљевског судбеног стола.

Пред Куријом и у њеним просторијама одиграли су се драматични дани почетка националне буне 1848. године, у дворишту зграде окупациона немачка војска стрељала је, 9. јануара 1942. године, тридесет невиних талаца, а у ћелијама затворског дела било је многих познатих јавних и политичких личности овог региона. У свечаној сали организовани су пријеми за аустроугарског цара Фрању Јосифа (1872) и југословенског краља - регента Александра (1919)...