Збирке :: Етнолошка

Етнолошка збирка формирана је 1946. године. Систематским откупом и сакупљањем збирка је до данас знатно проширена и броји преко 5.000 експоната. Предмети су разноврсни и обједињени тако да пружају целовиту слику о некадашњем начину живота било да је реч о занатству, пољопривреди или домаћој радиности.

Један од најзначајнијих експоната је капа златара која представља врсту оглавља карактеристичну за XIX век који су носиле невесте и тек удате жене из имућнијих паорских кућа, а коју је за венчање набављала младожењина кућа.