Javne nabavke

Tender: Renovacija mlina i objekta u dvorištu (Izgradnja objekta i infrastrukture, restauracija i konzervacija mlina Suvača)

Ref. broj HUSRB/1602/31/0252/KNM/02/R2

Tenderska dokumentacija
Evaluacioni izveštaj
Ugovor - partija 1
Aneks ugovora - partija 1
Ugovor - partija 2


Tender: Usluga štampe za potrebe projekta Mlinovi koji melju, putevi koji spajaju – putevi mlinova

Ref. broj HUSRB/1602/31/0252/KNM/03

Tenderska dokumentacija
Ugovor


Tender: Renovacija mlina i objekta u dvorištu (Izgradnja objekta i infrastrukture, restauracija i konzervacija mlina Suvača)

Ref. broj HUSRB/1602/31/0252/KNM/02/R

Tenderska dokumentacija
Obustava postupka


Tender: Renovacija mlina i objekta u dvorištu (Izgradnja objekta i infrastrukture, restauracija i konzervacija mlina Suvača)

Ref. broj HUSRB/1602/31/0252/KNM/02

Tenderska dokumentacija
Ispravka
Ispravljena dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obustava postupka


Tender: Nabavka IT opreme za projekat „Grinding Mills, Binding Roads – Mills Route“

Ref. broj HUSRB/1602/31/0252/01

Tenderska dokumentacija
Ugovor