O novom muzeju

NAŠA VIZIJA: Narodni muzej Kikinda je najbolji i najmoderniji mali gradski muzej u regionu.

Koncept nove stalne postavke Narodnog muzeja Kikinda razvijan je godinu dana.

Želja autora koncepta je da se uz novu stalnu postavku muzej otvori ka najširoj publici, kao i da se sa raznovrsnim, modernim, multimedijalnim i atraktivno dizajniranim sadržajima muzej pozicionira na kulturnoj i turističkoj mapi regiona.

Osnovni cilj nove postavke je da utemelji transformaciju Narodnog muzeja Kikinda u dinamičnu instituciju edukacije, zabave, izazova i inspiracije.

Koncept nove stalne postavke podeljen je na dva dela: najznačajniji elementi identiteta Kikinde u prostorijama na spratu i hronološki pregled razvoja grada u prizemlju zgrade.

Postavka na spratu prikazaće 6 najznačajnijih elementa identiteta Kikinde. To su izložbe o mamutu, glini, žitu, Livnici i Opelu, kolonizaciji - takozvanoj "osmoj ofanzivi" i železnici.

Osnovni koncept stalne postavke u prizemlju je hronološko prikazivanje istorije grada i predstavljanje urbanističkog razvoja i nematerijalnog nasleđa.

Narodni muzej Kikinda je na osnovu koncepta raspisao opšti javni anonimni konkurs za izradu idejnog rešenja nove stalne postavke i pratećih sadržaja.

Autori prvonagrađenog rada su arhitekte iz Beograda: Katarina Samardžija, Nikola Samardžija i Milan Španjević.

Na osnovu idejnog rešenja prvonagrađenog rada u izradi je glavni projekat rekonstrukcije i dogradnje Narodnog muzeja Kikinda.

Pogledajte nacrt novog muzeja