O muzeju :: Kurija

Kurija (po latinskoj reči curia - sudnica, većnica) je jedna od najstarijih i najpoznatijih zgrada u Kikindi. Reč je o jednospratnoj kasnobaroknoj građevini kroz čije se prostore nekada prelamala politička i upravna, a danas kulturna istorija Kikinde i regiona.
Potreba da se izgradi magistratska zgrada za smeštaj dištriktskih organa vlasti i zatvorenika postojala je još 1790. godine. Međutim, gradnja je započela tek 1836. i završena 1839. godine. Do 1876. godine Kurija je bila sedište Velikokikindskog dištrikta, a kasnije Kraljevskog sudbenog stola.

Pred Kurijom i u njenim prostorijama odigrali su se dramatični dani početka nacionalne bune 1848. godine, u dvorištu zgrade okupaciona nemačka vojska streljala je, 9. januara 1942. godine, trideset nevinih talaca, a u ćelijama zatvorskog dela bilo je mnogih poznatih javnih i političkih ličnosti ovog regiona. U svečanoj sali organizovani su prijemi za austrougarskog cara Franju Josifa (1872) i jugoslovenskog kralja - regenta Aleksandra (1919)...